Dokumenty do pobrania

Ład korporacyjny

- Polityka ładu korporacyjnego 2018 - pobierz
- Zasady ładu korporacyjnego - pobierz
- Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego - pobierz
- Oswiadczenie Zarzšdu - pobierz

- Polityka informacyjna - pobierz
- Schemat organizacyjny Banku - pobierz
- Ład Korporacyjny - pobierz

- Zasady dostępu do polityki informacyjnej - pobierz
- Tryb i zasady reklamacji - pobierz
- Formularz skrgi/reklamacji - pobierz
- Rejestry zbiorów, wykaz zbiorów, historia zmian - pobierz />
- Dane finansowe za rok 2015 - pobierz
- Dane finansowe za rok 2016 - pobierz
- Dane finansowe za rok 2017 - pobierz
- Dane finansowe za rok 2018 - pobierz
- Zasady systemu kontroli wewnętrznej - pobierz

Zarzad:
Stanislaw Dembowski - Prezes Zarzadu
Danuta Gontarz - Wiceprezes Zarzadu
Marcin Sossna - Wiceprezes Zarzadu

Siedziba banku

ul. Osowska 1 | 46-024 Łubniany
tel. (77) 4215-001
e-mail: sekretariat@bslubniany.pl Kod SWIFT:"POLUPLPR"

Godziny otwarcia banku:
Pn-Pt: 7.45-14.30

Punkty Obsługi Klienta

 • Opole, ul. Sosnkowskiego 6/18
  (pasaż handlowy Skaut),
  tel. (77) 4028-815
 • Opole, ul. Fieldorfa 14,
  tel. (77) 4028-345
 • Opole, ul. Cieszyńska 7,
  tel. (77) 4027-372
 • Turawa, ul. Opolska 39c,
  tel. (77) 4212-235
 • Murów, ul.Lipowa 27 B,
  tel. (77) 4270-272
 • Stare Budkowice, ul. Ogrodowa 6a,
  tel. (77) 4276-665
 • Jełowa, ul. Opolska 4,
  tel. (77) 4270-000
 • Kadłub Turawski, ul. Główna 24,
  tel. (77) 4213-520
 • Osowiec, ul. Oleska 5,
  tel. (77) 4120-061
 • Luboszyce, ul. Opolska 7,
  tel. (77) 4342-002
 • Bankomaty

 • Łubniany
 • Turawa
 • Stare Budkowice
 • Murów
 • Luboszyce
 • Jełowa
 • Terminale POS

 • Opole, ul. Sosnkowskiego 6/18
 • Opole, ul. Fieldorfa 14
 • Opole, ul. Cieszyńska 7
 • Osowiec ul. Oleska 5
 • Kadłub Turawski ul. Główna 24
 • BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUBNIANACH mimo stale rosnącej konkurencji ze strony banków komercyjnych skutecznie działa na rynku międzybankowym. Przyjazny stosunek do klienta, kompetencja i coraz szersza gama usług bankowych pozwala pozyskiwać nowych klientów.

  Bank współpracuje z trzema podopolskimi gminami: Łubniany, Murów i Turawa, obsługując ich budżety. Otwierane są nowe placówki w Opolu. Wszystkie działania przynoszą pozytywne efekty wyrażające się na przestrzeni dekady lat 90-tych kilkakrotnym wzrostem sumy bilansowej, udzielonych kredytów, oszczędności oraz funduszy własnych banku.